Depărtaţi-vă de mine, răilor!

Psalmii 119;104-115
 Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. 

 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. 

Jur, şi mă voi ţine de jurământ, că voi păzi legile Tale cele drepte. 

 Sunt foarte amărât: înviorează-mă, Doamne, după Cuvântul Tău! 

 Primeşte, Doamne, simţămintele pe care le spune gura mea şi învaţă-mă legile Tale! 

 Viaţa îmi este necurmat în primejdie, şi totuşi nu uit Legea Ta. 

 Nişte răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile Tale. 

 Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.

 Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale, totdeauna şi până la sfârşit.

  Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta. 

 Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.

 Depărtaţi-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu