Dragostea


1 Corinteni 13:1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.

Rugăciunea mea pentru astăzi este ca Dumnezeu să-mi atingă inima să pot spune cuvinte pline de alinare, compasiune, izvorâte din dragoste.
Puterea și dragostea lui Dumnezeu să se regăsească în toate cuvintele mele, faptele și atitudinea mea.

Binecuvântare

Fie ca binecuvântarea luminii divine să fie asupra ta; lumină pe dinafară, lumină pe dinăuntru.

Din lumina lui Dumnezeu strălucind peste tine, fie ca inima ta să strălucească de căldură, ca un foc de tabără care-i salută pe prieteni şi pe străini deopotrivă.

Fie ca lumina Domnului să strălucească prin ochii tăi, ca o lumânare în fereastră, salutând trecătorul  obosit.

 Fie ca binecuvântarea ploii lui Dumnezeu să fie peste tine, curgându-ţi lin pe creştet şi revigorându-ţi sufletul cu dulceaţa florilor mici, abia înflorite.

Fie ca puterea vânturilor cerului să te binecuvânteze, să aducă ploaia care să-şi spele sufletul, strălucitor în lumina soarelui.

 Fie ca binecuvântarea pământului lui Dumnezeu să fie peste tine, şi ca în umblarea ta pe drumurile vieţii, să ai întotdeauna o vorbă bună pentru cei pe care-i întâlneşti.

 Fie  să-nţelegi tăria şi puterea Domnului în furtunile iernii, în frumuseţea senină a creaţiei, şi în calmul apusului de soare vara.

Şi fie să-nţelegi că, oricât de nesemnificativ poţi părea în acest univers măreţ, tu eşti o parte importantă a planului lui Dumnezeu.

Fie ca El să vegheze asupra ta, şi să te ferească de rău.

Depărtaţi-vă de mine, răilor!

Psalmii 119;104-115
 Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. 

 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. 

Jur, şi mă voi ţine de jurământ, că voi păzi legile Tale cele drepte. 

 Sunt foarte amărât: înviorează-mă, Doamne, după Cuvântul Tău! 

 Primeşte, Doamne, simţămintele pe care le spune gura mea şi învaţă-mă legile Tale! 

 Viaţa îmi este necurmat în primejdie, şi totuşi nu uit Legea Ta. 

 Nişte răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile Tale. 

 Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.

 Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale, totdeauna şi până la sfârşit.

  Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta. 

 Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.

 Depărtaţi-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!

Psalmii,133:1-3


 Iată ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! 
 Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. 
  Este ca roua Hermonului, care se coboară pe Munţii Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viaţa, pentru veşnicie.

Sufletul îmi este liniştit şi potolit


 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine.

 Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit, ca un copil înţărcat, care stă lângă mamă-sa; da, sufletul meu este ca un copil înţărcat.

 Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac!

Psalmii, capitolul 131:1-3